Chương trình học

Chương trình học liên quan

Cấp Độ 4: Impressive Sentences (Câu Văn Đẹp)

Biết cách tạo ra những câu văn thật ấn tượng với các cấu trúc phức tạp…

Chi tiết

Cấp Độ 3: Incentive Sentences (Câu Văn Dài)

Hướng dẫn bạn cách mở rộng các thành phần căn bản trong câu…

Chi tiết