Chương trình học

Chương trình học liên quan

Cấp Độ 1: Informative Sentences (Câu Văn Cung Cấp Thông Tin)

Nắm được hệ thống từ loại và các thành phần trong câu…

Chi tiết

Cấp Độ 3: Incentive Sentences (Câu Văn Dài)

Hướng dẫn bạn cách mở rộng các thành phần căn bản trong câu…

Chi tiết