Chương trình học

Chương trình học liên quan

Cấp Độ 1: Informative Sentences (Câu Văn Cung Cấp Thông Tin)

Nắm được hệ thống từ loại và các thành phần trong câu…

Chi tiết

Cấp Độ 4: Impressive Sentences (Câu Văn Đẹp)

Biết cách tạo ra những câu văn thật ấn tượng với các cấu trúc phức tạp…

Chi tiết