Chương trình học

Chương trình học liên quan

Phát Âm Tiếng Anh Cơ Bản

Phân biệt 02 hệ thống: Bảng chữ cái dùng trong văn viết và Bảng phiên âm quốc tế IPA dùng để nói…

Chi tiết

Giao Tiếp Cao Cấp

Khi tham gia chương trình Giao tiếp cao cấp, học viên tự tin trong phản xạ để giao tiếp trôi chảy…

Chi tiết